Multi golf park

Mere end 15.000 m2 med i alt 25 baner!

Som gæst hos Hestkær Family Rooms har man gratis adgang til vores Multi Golf Park, hvor man kan spille Disc Golf, Fodbold Golf og Park Golf.

Således spiller man

Alle 3 typer golf spilles som almindelig golf. Man starter ved et af de 8 bogstaver A-H og skyder mod et af de 5 mål, som er angivet med tallene 1-5 (se alle baner herunder). Alle spillere starter med deres første kast/spark/slag og herefter må personen længst fra målet tage sit næste forsøg, som gøres fra den position, hvor disken/bolden/kuglen landende ved første forsøg. Dette fortsættes til alle er i mål. Husk at tælle antallet af forsøg og skriv det på et score board eller lign.

Disc golf spilles med frisbee og målet er kurven med kæderne.

Fodbold golf spilles med fodbold og målet er det store hul under kurven.

Park golf spilles med floor ball/hockey kugle og målet er det store hul under kurven.

Bemærk! Banernes par, er angivet til disc golf. Ved fodbold golf kan der ganges med 2. Ved park golf ganges par angivelsen med 3.

Banerne må kun benyttes af gæster af Hestkær Family Rooms.

Er der andre på banerne, udvis da venligst forsigtighed og respekt for hinanden. Lig venligst alle discs, bolde mm. tilbage efter brug (giv besked hvis I har mistet en disc eller bold) Banerne må kun benyttes i følge med en voksen.

Når man går om til banerne, passere man bag om vores nabos hus. Gå venligst ikke ind i deres have.

Hvis det har blæst meget, kan forhindringerne godt være væltede på banerne. Vi vil gøre vores bedste for at få dem rejst op, men hvis I kommer før os, må I meget gerne rejse dem om. Tak 🙂

I ønskes et godt spil 😊

More than 15.000 m2 with 25 courses!

As guest of Hestkær Family Rooms, you are very welcome to try our Multi Golf Park, free of charge, where you can play Disc Golf, Football Golf and Park Golf.

Here’s how to play

All 3 types of golf are played like regular golf. You start at one of the 8 letters A-H and shoot at one of the 5 targets, which are indicated by the numbers 1-5 (see all courses below). All players start with their first throw/kick/stroke and then the person furthest from the goal must take the next attempt, which is made from the position where the disc/ball landed on the first attempt. This continues until everyone has hit the target. Remember to count the number of attempts and write it on a score board or the like.

Disc golf is played with frisbee and the goal is the basket with the chains.

Football golf is played with football and the goal is the big hole under the basket.

Park golf is played with floor ball/hockey ball and the goal is the big hole under the basket.

Note! The par number of the courses are set for disc golf. In football golf you can multiply by 2. In park golf, multiply the number by 3.

The courses may only be played by guests of Hestkær Family Rooms.

If there are others on the courts, please show caution and respect for each other. Please put all discs, balls etc. back after use (notify if you have lost a disc or ball) May only be used with an adult.

When you walk to the courses, you pass behind our neighbor’s house. Please do not go into their garden.

If it has been windy, the obstacles may be overturned on the courses. We will do our best to get them raised again, but if you come before us, you are very welcome to raise them again. Thanks 🙂

Enjoy you game 😊

Mehr als 15.000 m2 mit 25 Fahrspuren!

Als Gast der Hestkær Family Rooms können Sie gerne kostenlos unseren Multi Golf Park ausprobieren, in dem Sie Discgolf, Fußballgolf und Parkgolf spielen können.

So spielen Sie

Alle 3 Golfarten werden wie normales Golf gespielt. Sie beginnen bei einem der 8 Buchstaben A-H und schießen auf eines der 5 Ziele, die durch die Zahlen 1-5 gekennzeichnet sind (Siehe alle Tracks unten). Alle Spieler beginnen mit ihrem ersten Wurf / Tritt / Schlag, und dann muss die Person, die am weitesten vom Tor entfernt ist, ihren nächsten Versuch unternehmen, dies erfolgt aus der Position, an der die Scheibe/der Ball/Kugel beim ersten Versuch gelandet ist. Dies geht so lange weiter, bis alle am Ziel sind. Denken Sie daran, die Anzahl der Versuche zu zählen und auf eine Anzeigetafel oder ähnliches zu schreiben.

Discgolf wird mit Frisbee gespielt und das Ziel ist der Korb mit den Ketten.

Fußball Golf wird mit Fußball gespielt und das Ziel ist das große Loch unter dem Korb.

Parkgolf wird mit Bodenball / Hockeyball gespielt und das Ziel ist das große Loch unter dem Korb.

Hinweis! Die Par-Nummer der Golfplätze ist für Discgolf festgelegt. Beim Fußballgolf können Sie mit 2 multiplizieren. Beim Parkgolf multiplizieren Sie die Zahl mit 3.

Die Kurse dürfen nur von Gästen der Hestkær Family Rooms gespielt werden.

Wenn es andere auf den Gerichten gibt, zeigen Sie bitte Vorsicht und Respekt für einander. Bitte legen Sie alle Discs, Bälle usw. nach dem Gebrauch zurück (benachrichtigen Sie, wenn Sie eine Disc oder einen Ball verloren haben). Darf nur mit einem Erwachsenen verwendet werden.

Wenn Sie zu den Kursen gehen, kommen Sie hinter dem Haus unseres Nachbarn vorbei. Bitte gehen Sie nicht in ihren Garten.

Wenn es windig war, können die Hindernisse auf den Strecken umgestürzt werden. Wir werden unser Bestes tun, um sie wieder aufzuziehen, aber wenn Sie vor uns kommen, können Sie sie gerne wieder aufziehen. Vielen Dank 🙂

Geniess Dein Spiel 😊

Vælg sprog – Choose language – Sprache auswählen

Mere end 15.000 m2 med i alt 25 baner!

Som gæst hos Hestkær Family Rooms har man gratis adgang til vores Multi Golf Park, hvor man kan spille Disc Golf, Fodbold Golf og Park Golf.

Således spiller man

Alle 3 typer golf spilles som almindelig golf. Man starter ved et af de 8 bogstaver A-H og skyder mod et af de 5 mål, som er angivet med tallene 1-5 (se alle baner herunder). Alle spillere starter med deres første kast/spark/slag og herefter må personen længst fra målet tage sit næste forsøg, som gøres fra den position, hvor disken/bolden/kuglen landende ved første forsøg. Dette fortsættes til alle er i mål. Husk at tælle antallet af forsøg og skriv det på et score board eller lign.

Disc golf spilles med frisbee og målet er kurven med kæderne.

Fodbold golf spilles med fodbold og målet er det store hul under kurven.

Park golf spilles med floor ball/hockey kugle og målet er det store hul under kurven.

Bemærk! Banernes par, er angivet til disc golf. Ved fodbold golf kan der ganges med 2. Ved park golf ganges par angivelsen med 3.

Banerne må kun benyttes af gæster af Hestkær Family Rooms.

Er der andre på banerne, udvis da venligst forsigtighed og respekt for hinanden. Lig venligst alle discs, bolde mm. tilbage efter brug (giv besked hvis I har mistet en disc eller bold) Banerne må kun benyttes i følge med en voksen.

Når man går om til banerne, passere man bag om vores nabos hus. Gå venligst ikke ind i deres have.

Hvis det har blæst meget, kan forhindringerne godt være væltede på banerne. Vi vil gøre vores bedste for at få dem rejst op, men hvis I kommer før os, må I meget gerne rejse dem om. Tak 🙂

I ønskes et godt spil 😊

More than 15.000 m2 with 25 courses!

As guest of Hestkær Family Rooms, you are very welcome to try our Multi Golf Park, free of charge, where you can play Disc Golf, Football Golf and Park Golf.

Here’s how to play

All 3 types of golf are played like regular golf. You start at one of the 8 letters A-H and shoot at one of the 5 targets, which are indicated by the numbers 1-5 (see all courses below). All players start with their first throw/kick/stroke and then the person furthest from the goal must take the next attempt, which is made from the position where the disc/ball landed on the first attempt. This continues until everyone has hit the target. Remember to count the number of attempts and write it on a score board or the like.

Disc golf is played with frisbee and the goal is the basket with the chains.

Football golf is played with football and the goal is the big hole under the basket.

Park golf is played with floor ball/hockey ball and the goal is the big hole under the basket.

Note! The par number of the courses are set for disc golf. In football golf you can multiply by 2. In park golf, multiply the number by 3.

The courses may only be played by guests of Hestkær Family Rooms.

If there are others on the courts, please show caution and respect for each other. Please put all discs, balls etc. back after use (notify if you have lost a disc or ball) May only be used with an adult.

When you walk to the courses, you pass behind our neighbor’s house. Please do not go into their garden.

If it has been windy, the obstacles may be overturned on the courses. We will do our best to get them raised again, but if you come before us, you are very welcome to raise them again. Thanks 🙂

Enjoy you game 😊

Mehr als 15.000 m2 mit 25 Fahrspuren!

Als Gast der Hestkær Family Rooms können Sie gerne kostenlos unseren Multi Golf Park ausprobieren, in dem Sie Discgolf, Fußballgolf und Parkgolf spielen können.

So spielen Sie

Alle 3 Golfarten werden wie normales Golf gespielt. Sie beginnen bei einem der 8 Buchstaben A-H und schießen auf eines der 5 Ziele, die durch die Zahlen 1-5 gekennzeichnet sind (Siehe alle Tracks unten). Alle Spieler beginnen mit ihrem ersten Wurf / Tritt / Schlag, und dann muss die Person, die am weitesten vom Tor entfernt ist, ihren nächsten Versuch unternehmen, dies erfolgt aus der Position, an der die Scheibe/der Ball/Kugel beim ersten Versuch gelandet ist. Dies geht so lange weiter, bis alle am Ziel sind. Denken Sie daran, die Anzahl der Versuche zu zählen und auf eine Anzeigetafel oder ähnliches zu schreiben.

Discgolf wird mit Frisbee gespielt und das Ziel ist der Korb mit den Ketten.

Fußball Golf wird mit Fußball gespielt und das Ziel ist das große Loch unter dem Korb.

Parkgolf wird mit Bodenball / Hockeyball gespielt und das Ziel ist das große Loch unter dem Korb.

Hinweis! Die Par-Nummer der Golfplätze ist für Discgolf festgelegt. Beim Fußballgolf können Sie mit 2 multiplizieren. Beim Parkgolf multiplizieren Sie die Zahl mit 3.

Die Kurse dürfen nur von Gästen der Hestkær Family Rooms gespielt werden.

Wenn es andere auf den Gerichten gibt, zeigen Sie bitte Vorsicht und Respekt für einander. Bitte legen Sie alle Discs, Bälle usw. nach dem Gebrauch zurück (benachrichtigen Sie, wenn Sie eine Disc oder einen Ball verloren haben). Darf nur mit einem Erwachsenen verwendet werden.

Wenn Sie zu den Kursen gehen, kommen Sie hinter dem Haus unseres Nachbarn vorbei. Bitte gehen Sie nicht in ihren Garten.

Wenn es windig war, können die Hindernisse auf den Strecken umgestürzt werden. Wir werden unser Bestes tun, um sie wieder aufzuziehen, aber wenn Sie vor uns kommen, können Sie sie gerne wieder aufziehen. Vielen Dank 🙂

Geniess Dein Spiel 😊